Panel wiedzy

Lista artykułów

Słowniczek

Istnieją różne naukowe definicje wyjaśniające co to właściwie jest ta efektywność energetyczna, żadna jednak nie jest na tyle potoczna i dosadna by każdy mógł zrozumieć o co właściwie z tym chodzi. Najprościej mówiąc efektywność energetyczna to wartość określająca jak gospodarnie urządzenie lub budynek zużywają energię. Wysoko efektywne urządzenia pobiorą zdecydowanie mniej mocy przy wyprodukowaniu danego towaru lub usługi, w stosunku do tych mniej efektywnych. 

Efektywność energetyczną można poprawić nie tylko poprzez zakup nowszego sprzętu, ale również po przeprowadzeniu audytu energetycznego może okazać się, że zastosowanie prądu o innej amplitudzie lub specjalnych kondensatorów poprawi znacznie parametry pracy urządzenia powodując spadek pobranej mocy. 

 • Roczne oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia energii,
 • Możliwość ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej tzw. „Białe Certyfikaty” art. 20 ustawy o efektywności energetycznej,
 • Wzrost wydajności pracy i konkurencyjności,
 • Wzrost wartości aktywów,
 • Poprawa wizerunku firmy.
 • Modernizacja oświetlenia
 • Kompensacja mocy biernej
 •  Budowa instalacji OZE, na przykład instalacja fotowoltaiczna, solarna, pompa ciepła
 • Termomodernizacja
 •  Wymiana napędów
 • Budowa nowoczesnej trafostacji

Są to świadectwa efektywności energetycznej, które można uzyskać na podstawie inwestycji w remodernizację zakładu lub biura. Jako dokument są zbywalnymi prawami majątkowymi. Obrót certyfikatów odbywa się na Towarowej Giełdzie Energii. Cena certyfikatu jak większość towarów notowanych na giełdzie wacha się. W 2018 roku średnia cena wynosiła 850zł/toe. 

Ceny energii elektrycznej systematycznie rosną. Ceny za kilowatogodzinę zmieniają się średnio o 1-3% co daje nam wartości w okolicach grosza czy dwóch podwyżki. Choć w okresie rok do roku ciężko zauważyć różnicę, to od 2001 roku cena energii podniosła się już o 20 groszy! Najważniejszymi czynnikami odpowiedzialnymi za wzrost cen energii są między innymi: wzrost ceny węgla, malejące rezerwy mocy, niestabilność klimatyczna oraz ekstrema pogodowe, polityka fiskalna państwa. 

Obecnie obserwujemy wysokie wzrosty kosztów energii na Towarowej Giełdzie Energii – spowodowane jest to wzrostem kosztów produkcji dwutlenku węgla. Biorąc pod uwagę, że Polska ma przed sobą perspektywę sprostania wymaganiom z protokołu z Kioto, porozumienia paryskiego oraz dyrektyw unijnych na temat OZE i emisji gazów cieplarnianych już od 2020 roku cena energii może bardzo znacząco wzrosnąć poprzez dodatkowe nakłady na kary za niespełnienie warunków. 

Fotowoltaika to proces zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Pod wpływem cząstek światła padającego na powierzchnię panelu słonecznego atomy znajdujące się w ogniwie fotowoltaicznym wprawiają się w ruch. Wynikiem tego jest to, że elektrony dodatnie wędrują w jedną stronę a ujemne w drugą – na ich styku powstaje pole elektryczne i przepływa prąd stały.

Głównymi składnikami instalacji fotowoltaicznej są:

 • Panel fotowoltaiczny – najbardziej widoczna i wyeksponowana część instalacji. Odpowiada za pobór energii słonecznej.
 • Inwerter – instalacja produkuje prąd stały, natomiast w gniazdku prąd musi być zmienny. Tym zajmuje się inwerter.
 • Bezpieczniki – odpowiadają za poprawną pracę instalacji, chronią przed przepięciami czy uszkodzeniem inwertera.
 • Elementy montażowe i okablowanie
 1. Identyfikacja optymalnego umiejscowienia instalacji
 2. Przygotowanie powierzchni
 3. Montaż szyn do których przytwierdzane są panele PV
 4. Założenie i przymocowanie paneli słonecznych
 5. Połączenie równoległe lub szeregowe paneli oraz poprowadzenie okablowania w miejsce docelowego zawieszenia inwertera
 6. Montaż inwertera
 7. Podłączenie inwertera do sieci. Możliwe jest wykonanie instalacji on-grid oraz off-grid.

Polska znajduje się na północnej półkuli między 49’ a 54,5’ stopniami szerokości geograficznej. W strefie działania klimatu umiarkowanego. Najkorzystniejszego pod względem długości dopływu energii słonecznej w okresie letnim wynosi 15,5 godziny, natomiast w zimie jest to 7,2 godziny. Największa ilość promieniowania słonecznego przypada w okresie kwiecień-wrzesień. W tym okresie wynosi ona około 80 procent cało rocznej wartości. Najlepiej nasłonecznionymi województwami są te ze ścianki wschodniej – lubelskie i podlaskie, oraz centralne. Szczególnym województwem, w którym występuje duży potencjał na wykorzystanie energii Słońca jest województwo lubelskie. Posiada ono poniżej 65 procent zachmurzenia. Zima trwa tutaj około 90 dni. Średnia roczna temperatura to 7,3 stopnia Celsjusza.

Wbrew pozorom instalacja słoneczna działa nawet w deszcz lub gdy słońce schowane jest za chmurami.

Główną różnicą pomiędzy nimi jest zastosowanie do jakiego są wykorzystywane. Panel solarny służy do przygotowania ciepłej wody, natomiast panel fotowoltaiczny do produkcji prądu. Najłatwiej rozpoznać jaki rodzaj paneli zamontowany jest na dachu poprzez policzenie ilości paneli. Gdy ich suma wynosi mniej niż 5 jest to zdecydowanie instalacja solarna, pod ciepłą wodę. Natomiast gdy na dachu widzimy powyżej 10 paneli są one na pewno wykorzystywane do produkcji elektryczności.

 

Instytucje wsparcia finansowego OZE w Polsce:

– Unia Europejska

– Agencja rynku rolnego

– Ministerstwo gospodarki

– Ministerstwo energetyki

– Narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

– Bank Ochrony Środowiska,  potocznie BOŚ

 

Programy wspierające rozwój OZE w Polsce:

– regionalny program operacyjny

– regionalny program operacyjny infrastruktura i środowisko

– program operacyjny innowacyjna gospodarka

– mechanizm finansowy europejskiego obszaru gospodarczego

– norweski mechanizm finansowy

– szwajcarski mechanizm finansowy

– programy transgraniczne

 

Główne mechanizmy wsparcia:

– system kolorowych certyfikatów świadczących o pochodzeniu energii

– ulgi podatkowe

– obniżka opłat związanych z przyłączeniem instalacji OZE do sieci

– dotacje bezpośrednie

– dopłaty do kredytu

– niskoprocentowe pożyczki

– dopłaty do produkcji rolnej na OZE

 

By sprawdzić czy w twojej okolicy dostępne jest dofinansowanie skontaktuj się z nami pod numerem 665 804 238

Technologia LED to obecnie najnowocześniejsze, najwydajniejsze oraz najbardziej efektywne rozwiązanie stosowane    do oświetlenia. Za jej działaniem stoją podobne mechanizmy jak w przypadku fotowoltaiki, tak więc występuje tam zastosowanie na przykład półprzewodników. Koszt związany z oświetleniem jest znaczącym składnikiem w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw – zazwyczaj światło świeci się przez 24 godziny. Rozwój technologii LED spowodował, że obecnie jej cena jest bardzo przystępna, a samo korzystanie z tego typu oświetlenia o wiele bardziej opłacalne ekonomicznie.

Jako świetny przykład mogą posłużyć nam stare żarówki jarzeniowe a nowoczesne żarówki LED. Popularne jarzeniówki zużywają nawet kilka razy więcej prądu. Standardowa inwestycja w wymianę oświetlenia w biurze lub na hali produkcyjnej, przy koszcie około 50 tysięcy złotych zwraca się w postaci niższych rachunków za prąd już po roku. Wraz ze zwiększonym nakładem inwestycyjnym w przypadkach takich jak na przykład wielkie hale produkcyjne o bardzo dużej ilości opraw oraz punktów świetlnych czas zwrotu z inwestycji skraca się – mamy wtedy do czynienia z efektem skali. W przypadku inwestycji generujących oszczędności powyżej 100 MWh rocznie warto wystąpić o dodatkowe białe certyfikaty. 

Jest to proces badania technicznego, w wyniku którego analizowane są procesy energetyczne w przedsiębiorstwie. Od sprawdzenia przenikania cieplnego budynku i strat z tym związanym po pobór mocy przez linię produkcyjną. Ma na celu zidentyfikowanie oraz wskazanie kluczowych obszarów, których poprawa lub doinwestowanie przyniesie wymierne oszczędności i zyski firmie.  

 • Obowiązująca od 1 października 2016 roku ustawa o efektywności energetycznej nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego co 4 lata;
 • Brak spełnienia tego wymogu oznacza nałożenie kary w wysokości do 5% przychodu;
 • Wprowadzenie Systemu Zarządzania Środowiskowego, lub Systemu Zarządzania Energią pozwala na uniknięcie tego obowiązku.

Obecnie obowiązujące prawo energetyczne gwarantuje każdemu odbiorcy dowolność w wyborze sprzedawcy energii elektrycznej oraz gazu. Nie trzeba się godzić na z góry narzucone stawki przez zakład energetyczny i można skorzystać z dowolnej oferty na rynku. W wielu wypadkach zmiana sprzedawcy, na takiego który funkcjonuje według zasad rynkowych generuje znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej. Nasza firma współpracuje tylko z certyfikowanymi dostawcami o uznanej pozycji na rynku.

Lubelskie Slonko wraz z partnerem Assiduus Energia to firma świadcząca kompleksowe usługi oraz ekspert we wszystkich opisywanych powyżej zagadnieniach. Kontakt

Close Menu